Als ERKEND ADVISEUR van de GREEN DEAL SCHOLEN helpen wij scholen om de energiekosten te verlagen, een gezonder leerklimaat te realiseren, en leerlingen te betrekken bij het proces van energiebesparing.

Verduurzaming begint bij een helder inzicht van de huidige energieprestaties van uw schoolgebouw(en). Wij brengen dan ook  eerst de energiestromen van ieder schoolgebouw in kaart en geven aan met welke maatregelen u direct op energieverbruik en -kosten kunt besparen.

Tegelijk bekijken we mogelijkheden om energie op te wekken via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Ook betrekken wij leerlingen bij het verduurzamingsproces door ze de  bespaarde en/of opgewekte energie te laten monitoren. Veel scholen betrekken ons bovendien nauw  bij de uitvoering van maatregelen.

Voor veel scholen verzorgen wij inmiddels ook het Energiebeheer, waarmee u ook op de langere termijn zo effectief mogelijk bespaart.