Visie

Het Groene Collectief zorgt voor duurzame en betaalbare gebouwen vanuit een breed verbond van gelijkgestemden, waarbij winst voor mens, milieu en portemonnee centraal staat.

In de huidige klimaatdiscussie staat de ontwikkeling van groene technologie centraal. Dit leidt tot hoogstaande technologische oplossingen, maar ook tot meer productie. Als voorbeeld hiervan zien we dat in veel bestaande gebouwen al snel op groene maar dure investeringen wordt gestuurd, zonder eerst alternatieve oplossingen te overwegen die minstens zo effectief zijn en geen (grote) investeringen eisen. Veel materialen, geld, energie en menskracht worden hierdoor verspild.

Ons doel is om iedere vorm van verspilling in de economische cyclus tegen te gaan. Voor ons is dit een voorwaarde om verduurzaming werkelijk zinvol te maken. Het Groene Collectief heeft inmiddels bewezen dat haar werkwijze gunstig is voor alle betrokken partijen én voor het milieu!