Werkwijze

Hoe energiezuiniger uw woning, hoe meer u bespaart op uw (energie)lasten. Daarnaast wordt uw woning comfortabeler en minder belastend voor het milieu. Drie keer winst!

DE Energiebesparingsscan: onze aanpak

Uit onze projecten blijkt steeds opnieuw dat succesvol verduurzamen van vastgoed begint bij de basis. Deze basis bestaat uit de antwoorden op de volgende 3 vragen:

 • Wat is de huidige bouwkundige en installatietechnische situatie van het gebouw?
 • Wat zijn de gebruikerservaringen van het gebouw?
 • Welke wettelijke maatregelen en subsidiemogelijkheden  zijn van kracht in uw sector?

Om hier inzicht in te krijgen hebben wij de Energiebesparingsscan ontwikkeld, bestaande uit 3 stappen:

 • Bureauonderzoek: Uitvraag basisinformatie en documentatie via een digitale vragenlijst. Hiermee brengen we onder meer in kaart de vaste en variabele energiekosten; eventuele energieopwekking; energiestromen vanaf de hoofdmeter; gebouweigenschappen; gebruikerservaringen; verduurzamingsambities; wettelijke maatregelen en subsidies binnen uw sector.
 • Onderzoek op locatie: Op basis van een Bouw Energie Model Analyse (BEM)  verzorgen wij een visuele inspectie van de schil (muren, dak en ramen) en de aanwezige installaties. Daarnaast wordt er ingezoomd op de aangegeven gebruikerservaringen en duurzaamheidswensen.
 • Adviesrapport Energiebesparing:  Dit rapport biedt u handelingsperspectief om zelf besparingsmaatregelen te gaan nemen. Het rapport omvat:
 1. Uitgewerkte verduurzamingskansen in meerdere scenario’s;
 2. Huidige energieprestatie afgezet tegen benchmark cijfers ECN;
 3. Inzicht in mogelijke verlaging op energieverbruik via aanwezige regelingen en schakelingen;
 4.  Inzicht in mogelijke verlaging van vaste energiekosten (contract- en/of aansluitwaarden);
 5. Een eerste verkennend adviesom het binnenmilieu te verbeteren;
 6. Inzicht in subsidiemogelijkhedenen wettelijke bepalingen.

Het kan zijn dat uw situatie niet (alleen) vraagt om een Energiebesparingsscan, maar dat aanvullende of gerelateerde diensten (nog) beter in uw behoefte voorzien. Daarom bieden wij naast de Energiebesparingsscan een uitgebreid dienstenpakket. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat er al een adviesrapport ligt, maar dat u begeleiding wenst bij de uitvoering van maatregelen via een Plan van Aanpak.

Daarnaast bieden wij onder meer: MarktconsultatiesEnergielabel EPA-U; Energiebeheer en Monitoring; Klimaattechniek; Installatieadvies; Warme- en Koudeopwekking; (D)MJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplanning).

Nieuwsgierig wat wij kunnen betekenen voor u? Neem snel contact op voor een vrijblijvende afspraak.