Groene Collectief

Samen een einde maken aan de verspilling van energie & geld

Groene Collectief

Duurzaamheid is mensenwerk

Groene Collectief

Voor gezonde, duurzame en betaalbare gebouwen

Groene Collectief

Erkend adviseur van de GREEN DEAL SCHOLEN

Het Groene Collectief is een platform voor bedrijven, scholen en woningen dat duurzaamheid verbindt aan concrete energieoplossingen voor gebouwen.

Samen met onze klanten vormen wij een community die een einde wil maken aan de enorme verspilling van geld en energie. Wij doen dit door in kaart te brengen hoe duurzaam uw bedrijf, school of woning nu al is, en welke besparingskansen er zijn. Ons uitgangspunt is: wat goed is kan blijven, en wat beter kan hoeft niet duur te zijn.

Het Groene Collectief heeft inmiddels aangetoond dat verduurzaming van gebouwen kan zonder grote investeringen . Goed voor mens, milieu en portemonnee!

Het Groene Collectief helpt haar klanten met:

  • Inzicht krijgen in huidige energiestromen en energiekosten
  • Verlaging CO2-uitstoot
  • Profiteren van financiële voordelen van verduurzaming
  • Synergie creëren tussen aanwezige energiesystemen
  • Intelligent aanpassen van energiesystemen: alléén waar noodzakelijk!
  • Creëren van een veilig en gezond binnenklimaat
  • Verkennen van mogelijkheden om energie op te wekken
  • Duurzaam energiebeheer: nu en in de toekomst
Maximale kostenbesparing Het Groene Collectief heeft als ambitie om in 2020 (Energieakkoord) voor alle community leden te realiseren:
20 %
minder
CO2-uitstoot
20 %
minder
energieverbruik
20 %
duurzame
energieopwekking