Project

Energiebesparing 250 appartementen

Het Groene Woningen Collectief heeft een snelle en duidelijke oplossing voor ons probleem gevonden. Wij raden andere VVE’s sterk aan om samen met het GWC te verduurzamen!

  • Beheerder VVE Schiedam

Klantvraag

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van een appartementencomplex in Schiedam beheert 250 appartementen. De vraag aan het Groene Woningen Collectief (GWC) was om te onderzoeken waarom het gasverbruik ondanks de installatie van nieuwe HR ketels niet is gedaald.

Aanpak

Om het gasverbruik te verminderen zijn destijds op advies van de installateur twee nieuwe HR ketels geplaatst met ieder een vermogen van 1400 kW. Toch bleef het gasverbruik hoog.

De analyse door het GWC wees uit, dat de HR ketels voor het benodigde gebruik een te groot vermogen hebben. Ook ontbrak synergie tussen de ketels, pompen, leidingen en radiatoren. Daardoor werd het maximale stookrendement absoluut niet bereikt. Ook het gebruik van het Gebouw Beheersysteem was niet efficiënt.

Het GWC heeft synergie tussen de aanwezige installaties gecreëerd. Om blijvend energie te besparen verzorgt het GWC nu het Energiebeheer van het appartementencomplex, o.a. via het Gebouw Beheersysteem.

Resultaat

  • De gasaansluiting is verkleind, waardoor de VVE jaarlijks minstens 30% op de aansluitkosten bespaart
  • De verwachte jaarlijkse energiesparing met behoud van comfort is minimaal 10%

Deel:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone