Werkwijze

Verduurzamen betekent: helder inzicht in de huidige energieprestaties van uw gebouw(en); direct besparen op energie en kosten via effectieve maatregelen; en blijvend besparen door slim energiebeheer.

Stap 1: QuickScan

Via een QuickScan brengen wij alle huidige energiestromen van uw gebouw(en) in kaart en maken een overzicht per gebouw van alle mogelijke besparingen.

In een helder rapport ziet u vervolgens welke verduurzamingsstappen voor u mogelijk zijn. Bij veel bedrijven zien we in deze fase al kansen voor verduurzaming, kostenbesparing en het verbeteren van het energierendement zonder grote investeringen. Met het rapport op tafel gaan we met u in gesprek over de vervolgstappen.

Stap 2: Implementatie

Op basis van uw keuzes stellen wij voor u een Plan van Aanpak op met de gewenste maatregelen en eventuele systeemaankopen, met daarbij de exacte rendementen en terugverdientijden. Daarnaast maken wij voor u een overzicht van alle lopende subsidie- en fiscale mogelijkheden.

Indien relevant starten wij vervolgens met het consulteren van geschikte marktpartijen die vrijblijvend een voorstel mogen indienen. Samen met u beoordelen wij vervolgens welke aanbieders het beste aansluiten bij uw wensen. Het Groene Bedrijven Collectief is hierbij voor 100% voor u aan het werk en heeft geen enkel belang bij welke aanbieder dan ook.

Stap 3: Energiebeheer

Wij vormen nu samen met uw bedrijf en een onafhankelijke installatieverantwoordelijke het Energieteam, waarbij het Groene Bedrijven Collectief verantwoordelijk is voor het succesvol uitvoeren en bewaken van alle verduurzamingsstappen, nu en in de toekomst. Dankzij dit energiebeheer bent u ook op de langere termijn verzekerd van de hoogst mogelijke besparing van geld en energie, en de meest effectieve verduurzamingsstappen voor uw bedrijf.