Nieuwsbericht

Verduurzaming Scholen Maassluis

Samen met iedereen in de stad werkt de gemeente aan een steeds duurzamer Maassluis. Daarbij is het onder meer belangrijk dat de gebouwen en woningen minder energie verbruiken. Dat geldt ook voor de Maassluise schoolgebouwen.

De scholen in Maassluis, gaan daarom dit jaar, met hulp van de gemeente en het Groene Scholen Collectief, aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen. Basisscholen kunnen dit onderzoeksproject aanvullen met het gratis lespakket Energieke Scholen. Scholieren leren zo meteen van alle inspanningen die de school doet om minder energie te gebruiken.

Energiescan en -beheer
Bij de scholen, voert het Groene Scholen Collectief een energiescan uit. De scan laat zien welke mogelijkheden de scholen hebben om verder energie en kosten te besparen, duurzame energie op te wekken en de CO2 uitstoot te verminderen. Ook het binnenklimaat kan aan de hand van de scan aangepakt worden zodat leerlingen en onderwijspersoneel in een gezondere en prettiger omgeving kunnen leren en werken. De scholen krijgen tijdens het project ook inzicht hoe zij het energieverbruik kunnen verminderen door het beter afstellen van installaties in het gebouw. Met het speciale monitoringsplatform ‘Energiebeheer’ wordt ook de energierekening beter in de gaten gehouden.