Nieuwsbericht

Galilei Onderwijsgroep gaat voor duurzaam vastgoed

Galilei Onderwijsgroep gaat voor duurzaam vastgoed

De Galilei Onderwijsgroep in regio Rotterdam werkt samen met het Groene Collectief aan de verduurzaming van hun vastgoed. We startten bij de basis: het in kaart brengen van de huidige stand van zaken. Op meerdere locaties is daarom een Energiebesparingsscan uitgevoerd naar de huidige situatie en alle besparingskansen. Tegelijk voerden we een uitgebreid bureauonderzoek uit naar o.a. de energiekosten, de energiestromen vanaf de hoofdmeter, bestaande wettelijke kaders, gebruikerservaringen, en bestuurlijke ambities rondom het thema verduurzaming.

Alle informatie en resultaten zijn aan het bestuur aangeboden in heldere Energiebesparingsrapporten. In deze rapportages bieden we een aantal scenario’s aan waaruit het bestuur een keuze kan maken. Ieder scenario omvat een selectie van effectieve maatregelen, met steeds weergegeven het effect op de kosten van energie, exploitatie, onderhoud en implementatie, plus de verlaging van de CO2 uitstoot. Ook laten we zien hoe de Galilei Onderwijsgroep aan de informatieplicht kan voldoen.

Op dit moment wordt door het bestuur een keuze gemaakt voor een scenario. Die keuze vormt de basis voor het Plan van Aanpak waarmee Galilei direct aan de slag kan, eventueel met ondersteuning door het Groene Collectief wat betreft bijvoorbeeld Energiebeheer, Marktconsultaties en/of Installatiebeheer.

Wij kunnen dit ook voor uw schoolstichting doen! Interesse? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvende kennismaking.