Als ERKEND ADVISEUR van de GREEN DEAL SCHOLEN weten wij dat scholen een sleutelrol spelen in bewustwording rondom verduurzaming. Wij helpen u om de energiekosten te verlagen, een gezonder leerklimaat te realiseren, en om via educatie leerlingen direct te betrekken bij het proces van energiebesparing.

Onze overtuiging is dat verduurzaming begint bij een helder inzicht van de huidige energieprestaties van uw schoolgebouw(en). Door de energiestromen voor en achter de meter  in kaart te brengen kunt u direct substantieel besparen op energiegebruik en energiekosten, zonder ingrijpende investeringen.

Daarnaast ondersteunt het Groene Scholen Collectief het belangrijke proces van bewustwording en educatie op het gebied van duurzaamheid. Wij bieden naast lespakketten ook de mogelijkheid om leerlingen te betrekken bij de verduurzaming, door ze bijvoorbeeld in staat te stellen opgewekte energie te monitoren. Ook kunt u omwonenden samen met u laten profiteren van verduurzaming van uw schoolgebouw(en).